ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ศาลอุทธรณ์ภาค 1