ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชดเชยตามเงื่อนไขตอบแทนการขอใช้ที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ