ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างชดเชยตามเงื่อนไขตอบแทนการขอใช้ที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ