ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นายจรูญ ชีวิตโสภณประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 พร้อมผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 1 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


image เอกสารแนบ