ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

กำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติด้านส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม ของศาลอุทธรณ์ภาค 1
image

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชั้น 10 คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติด้านส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมของศาลอุทธรณ์ภาค 1ซึ่งมีนายขจรศักดิ์  บุญเกษม ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นประธาน และมีนายเกรียงไกร จรรยามั่น เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นเลขานุการ ได้ประชุม (นอกรอบ) เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสั่งคุมความประพฤติ ในการนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด - 19 โดยจัดหาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดไร้สัมผัส (เทอร์โมสแกน) ตรวจวัดอุณภูมิผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกคนภายในศาล สำหรับผู้ที่ผ่านจุดการคัดกรองอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 37 องศา รปภ. จะติดสติกเกอร์ปลอดเชื้อแสดงเป็นสัญลักษณ์ให้เห็น และได้จัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร รวมทั้งการสวมหน้ากากอนามัย/การทำความสะอาด และเพิ่มรอบการทำความสะอาดราวบันไดเลื่อน ปุ่มลิฟท์ ดำเนินการจัดทำจุดยืนในลิฟท์ จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าลิฟท์ และประตูทางเข้าต่าง ๆ


image เอกสารแนบ