ศาลอุทธรณ์ภาค 1
The Court of Appeal Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 1

การคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 1
image

วันนี้เวลา 9.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยมีท่านชวลิต อิศรเดช รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นประธานฯ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ทราบต่อไป


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ